Felhívás jelöltállításra

Kedves Tagtársaink!

 

A 2022. évi közgyűlésen ismét tisztújítás lesz. Lejár több elnökségi tag mandátuma. Az egyesület iránti felelősségetek tudatában kérjük, hogy az alkalmas, a NOE céljait és szellemiségét képviselő tisztségviselők megtalálását segítsétek az általatok megismert és az egyesületi munkában bizonyított jelöltek megtalálásával.

Az SZMSZ 8.§-a határozza meg a jelölés szabályait. A Jelölő Bizottság ennek értelmében (8.§ e/): írásos javaslatokat vár, amelyek alapján személyes meghallgatások után összeállítja a jelöltlistát. A javaslat még nem egyenlő a jelöltséggel. Az írásos javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt NOE-tag nevét, tagsorszámát, elérhetőségeit és a jelölés indoklását, valamint azt, hogy a javasolt személy elfogadná-e a jelöltséget. A Jelölő Bizottság munkáját és a jelölés rendjét az SZMSZ 8. és 9. paragrafusa szabályozza.

A Jelölő Bizottság az alábbi elérhetőségeken várja a jelöléseiteket 2022. január 15-ig interneten vagy postán (a borítékra, illetve az email tárgyába kérjük ráírni „tisztújítás”).

Postacím: NOE Jelölő Bizottság, 1056 Bp., Március 15. tér 8.

Email cím: noejbtagok@gmail.com

Az elnökség tagjai közül Joó Kinga, Vári Ferenc, Kutasi József, Görcz Gyula Csaba és Ulicsák Péter elnökségi tagok mandátuma lejár. A felsorolt tagok közül újraválasztható Kutasi József, Görcz Gyula Csaba és Ulicsák Péter.

Összegezve: 2022 tavaszán

  • 5 elnökségi tagot,
  • 2 elnökségi póttagot kell választani.

A jelölésben való aktív részvételeteket várja köszönettel:

Ilcsik Annamária (Kiskunhalas); Kollár Szilárd (Inárcs); Nyers György (Komló); Tengyer Minea (Bp. XVI.); Váradi Tibor (Hernád); Nyírő Ferenczné, Melinda (Tatabánya); Tóthné Nácsa Irén (Tiszavasvári)

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573