Fókuszban a családok

A kedvezményezett neve: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

  • a projekt címe                                                            Fókuszban a Családok
  • a szerződött támogatás összege                             39 996 318 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban)                                 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása                         lásd lent
  • a projekt tervezett befejezési dátuma                   2020.07.01
  • projekt azonosító száma                                          EFOP-1.2.1-15-2016-00573

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.
A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család.
Célunk a fiatalok harmonikus családi élettel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait elmélyíteni. A családi életre való felkészítés során célunknak tűztük ki, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a harmonikus, stabil, tartós párkapcsolat kialakításának szükségére. Ismereteket szeretnénk nyújtani a család közvetítő, összeköttető szerepéről, megfelelő normákat, értékeket kívánunk közvetíteni.

A témaköröket átjárva fejleszteni szeretnénk a Békés megyei fiatalok családi élet megteremtéséhez szükséges életviteli, életvezetési kompetenciáit annak érdekében, hogy a családok igazi közösséggé váljanak.

Szám szerint 12 alkalom megvalósítását is vállaljuk a Családi közösségépítő programok témakörben. 4 tématerületet választottunk, amelyek keretében programokat valósítunk meg: A fiatalok családi életre való felkészítése, Gyermeknevelés, – gondozás, Nők és fiatal lányok társadalmi egyenlősége, Család és munka összeegyeztetése.

A programjainkat a megadott formák valamelyike szerint valósítjuk meg; amely a workshop és a rendezvény lesz.

Előírás szerint fél évente egy alkalommal legalább 15 fő részvételével kell workshopot megvalósítani. Ez 60 főt feltételes. Ennek 20 %-os meghaladása 72 fő. Terveink alapján ezt vállaljuk, de kumulált értékben jelentősen meghaladjuk ezt a főt (715 fő).

Előírás szerint fél évente 2 alkalommal legalább 20 fő részvételével kell rendezvényt megvalósítani. Ez 40 főt feltételes. Ennek 20 %-os meghaladása 48 fő. Terveink alapján ezt vállaljuk, de kumulált értékben jelentősen meghaladjuk ezt a főt (220 fő).

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573