Fókuszban a családok

A kedvezményezett neve: Nagycsaládosok Országos Egyesülete

  • a projekt címe                                                            Fókuszban a Családok
  • a szerződött támogatás összege                            34 771 665 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban)                                 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása                         lásd lent
  • a projekt tervezett befejezési dátuma                   2021.08.01
  • projekt azonosító száma                                          EFOP-1.2.1-15-2016-00573

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.

A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család.

5 tématerületet választottunk, amelyek keretében programokat valósítunk meg: A fiatalok családi életre való felkészítése, Gyermeknevelés, – gondozás, Nők és fiatal lányok társadalmi egyenlősége, Család és munka összeegyeztetése, valamint Családi közösségépítő programok.

A programjainkat a megadott formák valamelyike szerint valósítottuk meg; amely a workshop és a rendezvény.

A fiatalok családi életre való felkészítése tématerületen belül megvalósuló programokkal a célunk a fiatalok harmonikus családi élettel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait elmélyíteni. A családi életre való felkészítés során célunknak tűztük ki, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a harmonikus, stabil, tartós párkapcsolat kialakításának szükségére. Ismereteket szeretnénk nyújtani a család közvetítő, összeköttető szerepéről, megfelelő normákat, értékeket kívánunk közvetíteni. A tématerületen 5 alkalom workshop és két alkalom rendezvény valósult meg.

Szám szerint 12 alkalom megvalósítását vállaltuk a Családi közösségépítő programok témakörben, melyből 11 alkalom workshop, 1 alkalom pedig rendezvény. Olyan programokat szerettünk volna szervezni, amelyek nemcsak az egyes családok tagjait hozzák közelebb egymáshoz, illetve nem csak generációkon átívelő, hanem az egész orosházi és környéken élő közösséget, családokat is. Ezekkel a közösségépítő programokkal szorosabbra szerettük volna fűzni a családok közötti kapcsolatot, mely a megvalósítás során még hangsúlyosabbá vált a világjárvány megjelenésével.

Gyermeknevelés, -gondozás tématerületen két programsorozatot valósítottunk meg, egyik a Tabuk nélkül címet viselte, másik Művészetterápiás foglalkozások voltak a résztvevők számára. Mindegyik 4 alkalommal valósult meg 2020-ban.

Nők és fiatal lányok tématerületen 5 alkalommal tartottunk workshopot, melynek központi kérdései az önismeret, női szerepek és a nőiség voltak. A témákat a résztvevők szakemberekkel dolgozták fel, a végén a kérdéseket közösen válaszolták meg. Az alkalmak célja, hogy egy jól működő modell kialakításával megoldást találjunk a mindennapokban jelentkező problémákra, és hozzásegítsük a nőket, hogy a szerepek betöltése mellett is ki tudjanak alakítani egy olyan életvitelt, amiben biztosítani tudják maguk számára a nőiségük és önértékelésük megőrzését.

Család és munka összeegyeztetése tématerületen 16 alkalommal tartottunk workshopot és egy alkalommal rendezvényt. Ezek célja, a családi egység és béke megóvása érdekében egy olyan komplex tematikájú program biztosítása volt a résztvevők számára, mellyel különböző élethelyzetben levő, és ebből fakadóan különböző problémákkal szembesülő családoknak tudtunk segítséget nyújtani.

Előírás szerint fél évente egy alkalommal legalább 15 fő részvételével kell workshopot megvalósítani. Ez 60 főt feltételes. Ennek 20 %-os meghaladása 72 fő. A tervezett programok összlétszáma alapján is jelentősen meghaladtuk ezt a számot (715 fő), melyet teljesítettünk is.

Előírás szerint a teljes projektidőszak alatt minimum 2 db rendezvényt, minimum 20 fő részvételével kell rendezvényt megvalósítani. Ez 40 főt feltételes, ennek 20 %-os meghaladása 48 fő. Kumulált értékben előzetes terveink alapján is jelentősen meghaladtuk ezt a főt (220 fő), melyet a megvalósítás során teljesítettünk is.

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573