Támogatások 2022-ben

Napelemes és fűtési rendszerek támogatása

A napelemek lakossági használata egyre közkedveltebb. A „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázati felhívás keretében most lehetőség van tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer létesítésére, nyílászárók cseréjére, energiatároló rendszer telepítésére, és fűtési megoldások korszerűsítésére is. A vissza nem térítendő támogatás akár a projekt egészét is fedezni tudja. Pályázni egészen 2024 őszéig lehetséges.

Az igénylés feltételei:

 • a háztartás személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen
 • a pályázó a beruházással érintett ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkezik
 • a telepített rendszer saját energiahasználat fedezését támogatja
 • a pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására
 • 2026 végéig befejeződnek a munkálatok

Otthonteremtési program – Lakásfelújítás támogatással

A gyermekes családok lakhatási körülményeinek javítását, valamint a hazai lakásállomány megújulását célba vevő otthonfelújítási támogatás 2022. december 31-ig igényelhető a Magyar Államkincstár honlapján. A támogatott felújítási munkálatok listája igencsak hosszú, szerepel rajta többek között fűtési rendszerek kialakítása, ezek korszerűsítése, valamint elemeinek cseréje. A támogatás egyik célja az elavult, régi berendezések cseréjére való ösztönzés, illetve a korszerű, biztonságos technológiák beépítésének támogatása a magyar ingatlanokba. Szintén támogatott a megújuló energiaforrások használata, valamint az energiatakarékos eszközök választása, ami egyrészt a pénztárcákat is kíméli, másrészt pedig fenntartható.

A fő kedvezményezettek azok a gyermeket nevelő családok, akik teljes vagy részleges lakásfelújítást végeznek az idei évben, és a munkálatokat 2022. december 31-ig tervezik befejezni.

A támogatásra jogosult:

 • minden magyar állampolgársággal rendelkező család, aki 12 hetesnél idősebb, de 25 évnél fiatalabb gyermeket nevel otthonában
 • magyarországi ingatlannal, valamint egy év folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezők
 • legalább 1 éve az adott ingatlanban élő, ennek igazolására bejelentett lakcímmel rendelkezők
 • köztartozással nem rendelkezők
 • azon egyedülálló szülők, akik házastársa a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül hunyt el.

A fenti feltételeknek megfelelők a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhetik a támogatást. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. Az elektronikusan kitölthető és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok a Kincstár honlapján elérhetőek.

A kérvény benyújtása előtt érdemes megfontolni:

 • a felújításhoz elengedhetetlen az önerő, tekintve, hogy a támogatás utólag kerül visszafizetésre
 • az állam 3 százalékos, kedvező kamatozású hitellel támogatja azokat, akik nem rendelkeznek elegendő rendelkezésre álló tőkével
 • a támogatást kizárólag lakáson, családi házban végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően lehet igényelni
 • a támogatás összege a munkálatok árának maximum 50 százaléka, maximum 3 millió forint
 • a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 százaléknak kell lennie
 • a felújítást nem végezheti hozzátartozó, vagy hozzátartozó tulajdonában lévő cég
 • a számlákat a végszámla kiállításától (a munka befejezése) maximum 60 nap elteltével be kell nyújtani a MÁK-nak, a számlák után az áfa nem visszaigényelhető

A kérelmek elbírálására a Kincstárhoz történő beérkezést követő 30 napon belül történik. Amennyiben a bírálat pozitív, a támogatás összegét az igénylő bankszámlájára öt napon belül utalják.

Zöld Otthon Program

A környezetbarát felújítások támogatására több intézkedés is született. A Magyar Nemzeti Bank 2021. októbertől 200 milliárd forintos összkerettel vezette be a „zöld lakáshitelt”, mely 70 millió forintig nyújt támogatást energiahatékony ingatlanok építésére vagy vásárlására. Az éves kamat mindössze 2,5 százalék, de bizonyos esetekben akár kamatmentes alternatívát is nyújt.

A főbb kritériumok:

 • energiahatékony, azaz legalább BB energetikai besorolásba eső otthonról legyen szó
 • az ingatlan energiaigénye nem haladja meg az évi 90 kWH/m2-t
 • kizárólag lakhatási célú ingatlanvásárlás, -építés finanszírozható

A feltételek teljesülését természetesen igazolni kell, a szükséges dokumentumokról, illetve a program további részleteiről az MNB honlapján elérhető minden fontos információ.

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573