Jogszabályi változások 2023-tól

Összegyűjtöttük számotokra a fontosabb 2023. év eleji jogszabályi változásokat. Olvashattok a Munka Törvénykönyvével, a különböző családi támogatásokkal, és a SZÉP-kártyával kapcsolatos változásokról is.

Módosult a Munka Törvénykönyve: 

Változtak a munkahely meghatározásával kapcsolatos rendelkezések.

Kibővült a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége.

Változtak a rendelkezésre állás, munkavégzés alóli mentesülés szabályai.

Jelentősen megváltoztak a munkaviszony módosítására vonatkozó szabályok.

A munkaviszony megszüntetésének egyes szabályai is jelentősen módosulnak. A törvény egyes esetekben (pl. próbaidő, vagy ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolási kötelezettség nélkül lehetővé teszi a munkáltató számára a munkaviszony megszüntetését. Az új, módosuló rendelkezések szerint azonban ezekben az esetekben is kötelező lehet a felmondás munkáltató általi indokolása. Ha ugyanis a munkavállaló hivatkozása szerint a munkaviszony megszüntetésére

  • a gondozási szabadság
  • az apasági szabadság
  • a szülői szabadság
  • a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele, vagy
  • a fentiekben bemutatott munkaszerződés-módosítás kezdeményezése

miatt kerül sor, a munkavállaló 15 napon belül benyújtott kérelmére a munkáltató 15 napon belül köteles a munkaviszony-megszüntetését megindokolni.

Kiegészült a felmondási tilalmak köre, vagyis olyan új esetek jelentek meg a törvényben, amikor a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt. Ilyenek:

  1. a gondozási szabadság,
  2. az apaszabadság,
  3. a szülői szabadság.

Megváltoznak a határozott idejű foglalkoztatás során alkalmazott próbaidő szabályai is, amelyek egyes korábbi, visszaélésszerű munkáltatói gyakorlatok kizárását hivatottak elérni. Az új rendelkezések szerint határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése esetén azonos vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatás esetén próbaidő nem köthető ki. A próbaidő alkalmazása más szempontból is korlátozott: a legfeljebb 12 hónapra létesített határozott idejű munkaviszony esetén arányosan kell megállapítani a próbaidő tartamát. A legjelentősebb, módosuló rendelkezések a munkaidő, szabadság és a pihenőidő szabályaival kapcsolatosak.

 A legjelentősebb, módosuló rendelkezések a munkaidő, szabadság és a pihenőidő szabályaival kapcsolatosak. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások terén, a térítési díjáról szóló rendeletben „az öregségi nyugdíj legkisebb összege” elnevezés a „szociális vetítési alap összege”-re dosult, mely ugyanúgy 28.500 Ft.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2023.01.01-től 9.600,- Ft/fő/hó.

{613/2022. (XII.29.) Korm.rendelet}

 

A 30. életévét be nem töltött, gyermeket vállaló nők adómentességet kapnak, ha 2023. január 1-e után születik gyermekük.

 

Az új lakások építéséhez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatás igénylési határidejét 2024.12.31-ig meghosszabbították.

 

A preferált kistelepüléseken igénybe vehető CSOK igénylési határidejét is meghosszabbították 2024.12.31-ig.

 

babaváró támogatás is 2024.12.31-ig igényelhető az eredeti 2022.12.31. helyett.

{44/2019. (III.12.) Korm.rendeletet módosító 595/2022. (XII.28.) Korm.rendelet}

 

nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatását eddig akkor lehetett igénybe venni, ha az az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a támogatásról szóló határozat véglegessé válásától számított fél éven belül létrejött. Ezt most meghosszabbították 1 évre, így több idő áll rendelkezésre a gépjármű beszerzésére.

{45/2019. (III.12.) Korm.rendeletet módosító 595/2022. (XII.28.) Korm.rendelet}

 

 SZÉP-kártyára vonatkozó egyes zsebekre vonatkozó korlátok megszűntek, tehát bármely zsebbe lehet utalni, illetve fel is lehet használni.

 

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult családi fogyasztói közösségekre vonatkozó szabályok 2023.01.10-től ismét kedvezően változtak. A társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, több, de legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységeinek számáról, és ezzel lehet igényelni a kedvezőbb árú gázszolgáltatást. Ráadásul az önálló bejáratra, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeknek sem kell megfelelni.

 

hatósági áras termékekből dupla mennyiséget kell a boltokban tartani.

 

2023.01.01-től a minimálbér 232.000,- Ft/hó, a garantált bérminimum 296.400,- Ft/hó.

{573/2022. (XII.23.) Korm.rendelet}

 

A napkollektor, napelemes rendszer telepítése, valamint felújítás, akadálymentesítés esetén a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 2023.03.31-ig igényelhető, de csak akkor, ha a számlák kifizetése 2022.12.31-ig megtörtént.

{5402022. (XII.22.) Korm.rendelet}

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573