A NOE létrejötte és céljai

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.

A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család.

Egyesületünk taglétszáma évről évre növekszik. Tagcsaládjaink közvetlenül vagy tagegyesületen keresztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban több mint 250 helyi közösségünk tevékenykedik. Hét regionális központunk működik: Al-Duna (Pécs), Balaton (Nyirád), Dél-Alföld (Orosháza), Észak-Magyarország (Gödöllő), Felső-Duna (Győr), Felső-Tisza (Debrecen), Közép-Magyarország (Monor). Egyesületeinkben folyamatosan kb. 1500 önkéntes dolgozik.

 • Mit tesz a NOE?

  A NOE tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden területét. Mint kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartjuk a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzánk fordul segítségért. Egyesületünk központjában többféle ingyenes tanácsadó szolgálat is működik: általános jogsegély, otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés. Fontos feladatunk további a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése, a természet szeretetére, óvására és a környezettudatos magatartásra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése, az egészségfejlesztés.

 • Hogyan védjük a családok érdekeit?

  Érdekvédelmi munkánk során kapcsolatban állunk mindazon állami szervezetekkel, intézményekkel, kormányzati szervekkel, amelyek a családpolitikát, a szociálpolitikát, az oktatást, az egészségügyet, a gazdasági és pénzügyeket irányítják, és igyekszünk a törvényhozást véleményünkkel, javaslatainkkal segíteni. Törekszünk arra, hogy jelen legyünk azokban a civil testületekben, amelyek szintén hatással lehetnek a törvényhozásra. Képviselőink jelen vannak a különféle érdekegyeztető fórumokban (pl. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsban, az Országos Szociálpolitikai Tanácsban, a Gazdasági és Szociális Tanácsban, a KTK, a HEFOP és a TÁMOP Monitoring Bizottságokban, Lakáspolitikai Tanácsadó Testületben. Felsőoktatási Kerekasztalban, nemzeti Egészségügyi Kerekasztalban stb.).

  A magasabb szinteken folytatott küzdelem mellett nagyon sok olyan napi feladatunk adódik, amely egyes családok konkrét problémáinak megoldását jelenti. Eljárunk önkormányzatoknál, gyámhivataloknál, tárgyalunk az OTP-vel, az energiaszolgáltatókkal, lakásmegoldásokat próbálunk találni fedél nélkül maradt családoknak. Adományokat küldünk a rászorulóknak, és adományokat fogadunk. Együttműködünk gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal. Saját egyesületeink napi életének szervezésében is segítünk.

  2001-ben létrehoztuk az „Otthon segítünk” Alapítványt, amely egy angol családsegítő szolgáltatási rendszert adaptál (Home Start). Az „Otthon segítünk” már több városban megkezdte a munkát, kiképezett jó néhány önkéntest, a rendszer folyamatosan bővül.

 • Belső és külső kapcsolataink, rendezvényeink

  Egyesületünknek van egy saját belső folyóirata, NOE Levelek a címe. Ez szolgálja a kapcsolattartást a tagsággal, és tartalmaz minden fontos információt a közösségi életről, a törvényi tudnivalókról, az akciókról, programokról, pályázatokról stb.

  Évente három nagyobb rendezvényünk van, amelyeken általában több ezer fő vesz részt. Júniusban régiós tagságunk találkozik Családi Napokon, ősszel pedig mindig egy vidéki város ad helyet országos találkozónak. Fontos számunkra, hogy ezeken a rendezvényeken magas színvonalú, értékes kulturális programokkal biztosítsunk kellemes időtöltést a családoknak. Sok olyan kedvező lehetőséghez jutnak ilyenkor a családok, amelyet egyébként nem engedhetnének meg maguknak. Harmadik nagy rendezvényünk minden évben a Karácsony, amely a születés, a család ünnepeként fontos üzenetet hordoz a számunkra.

  Együttműködünk más civil szervezetekkel is, amelyeknek céljai, értékrendje közel áll a miénkhez: pl. a Mozgáskorlátozottak Szövetségével (MEOSZ), a Levegő Munkacsoporttal, a Környezeti Nevelési Egyesülettel, az Anyanyelvápolók Szövetségével, a SOTE Magatartástudományi Intézetével, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, nyugdíjas szervezetekkel, szakszervezetekkel stb. Rendszeresen részt veszünk a civil társadalom megmozdulásain, hiszen fontosnak tartjuk a demokrácia fejlődését és működtetését. Alapító tagként csatlakoztunk a Magyar Szegénységellenes Hálózathoz.

 • Nemzetközi kapcsolataink

  Az 1987-ben alakult Nagycsaládosok Országos Egyesülete szinte a kezdetek óta kapcsolatban áll számos külföldi szervezettel, és mind hálózatok tagjaként, mind kétoldalú kapcsolataink nyomán jelentős nemzetközi elismertségre tettünk szert. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz nemzetközi tevékenységünkben is változásokat hozott: amellett, hogy mi magunk is igyekeztünk továbbfejleszteni korábbi kapcsolatainkat, európai szervezetek is keresték, illetve keresik velünk az együttműködés lehetőségét.

   

  ELFAC együttműködésünk

  A portugál és spanyol nagycsaládosok kezdeményezésére 2004 elején Európai Nagycsaládos Szövetség (European Large Families Confederation – ELFAC) alakult. Az alapító szervezeteknek több mint a fele a régiónkból, a NOE-val meglévő kapcsolata révén lépett be.

  Kiemelkedő eseménynek számított, hogy 2013-ban tizennyolc ország részvételével Budapesten tartotta éves szakmai rendezvényét és közgyűlését az Európai Nagycsaládos Szövetség.

  A Nemzetközi Projekt sikere

  2015-ben indult útjára az azóta is sikerrel működő „Nemzetközi Projekt” a KCSSZ és a NOE gondozásában. Dr Szabó Endre – korábbi NOE elnök – ötletgazdát, valamint a projektben az indulása óta közreműködő Mihálffy Andreát és Márki Lászlót kell megemlíteni. A célzott finanszírozásból megvalósuló projekt több új terület felé tette lehetővé a nyitást. Először vált elérhetővé NOE-s fiatalok számára, hogy közvetlenül jelentkezzenek gyakornoknak az Európai Parlamentbe, 2018 óta Gál Kinga EP képviselő asszonyhoz. Két kiemelkedő jelentőségű szakmai konferenciára is sor került Brüsszelben Hölvényi György EP képviselő, valamint Novák Katalin államtitkár asszony patronálásában, ahol szép számmal voltak jelen NOE-s vezetők és önkéntesek.

  A Nemzetközi Bizottság munkája

   Sok megkeresés, szakmai anyag érkezik, hogy a NOE véleményezze azokat. Az Európai Bizottság nyilvános és meghívásos konzultációin (pl. munka-magánélet egyensúlya, szociális pillér, oktatás) rendszeresen részt veszünk, de már az ENSZ számára is készítettünk ún. árnyékjelentést gyerekjogi témában. A kis létszámú, de tapasztalt NOE Nemzetközi Bizottság önkénteseire épül ez a szakértői munka, ők azok, akik megalapozták és a mai napig biztosítják a NOE nemzetközi hírnevét.

  A Nemzetközi Bizottság munkááját Joó Kinga elnök-helyettes vezeti.

  COFACE – Families Europe tagságunk

   A több évtizedre visszatekintő nemzetközi és határon túli kapcsolatok mellett, a természetes szövetségből adódó partnerségek kiegészítéseként, megjelent az igény a nagycsaládos eszmeiség képviseletére egyéb fórumokon és szervezetekben is. A nyitás jegyében új tagságságot is vállaltunk. 2016-ban beléptünk a COFACE – Families Europe nevű ernyőszervezetbe, amely az EU hivatalos családügyi partnerszervezete. Ezzel a lépéssel formalizáltuk a már évtizedek óta meglévő kapcsolatunkat a COFACE-val és állandó szereplőjévé váltunk a szervezet eseményeinek.

  FEFAF (Fédération Européenne de Femmes Actives au Foyer) szerepvállalásunk

  A háztartásbeli nők szervezeteinek szövetsége – melynek tagja a NOE is – a FEFAF-hoz (Fédération Européenne de Femmes Actives au Foyer) célja a háztartásban, családban aktív, de munkaerő-piaci jelenlétük híján az Európai Unióban rendkívül hátrányos helyzetben lévő nők (és férfiak) érdekeinek képviselete. A háztartásban végzett aktív tevékenység nemcsak a gyermekek ellátását, hanem idős, beteg vagy fogyatékos hozzátartozó gondozását is jelenti. A FEFAF tagszervezetei, illetve vezetői rendre részt vesznek magyarországi rendezvényeken, előadóként is hallatják a hangjukat azoknak a – főként női – rétegeknek az érdekében, akik az EU-ban nehezen tudják érvényesíteni az érdekeiket.

  Nemzetközi NOE-Díj alapítása

  2016-ban adományozott a NOE első alkalommal Nemzetközi Díjat, amely Egyesületünk legmagasabb nemzetközi kitüntetése a családpolitika területén. Olyan személyek részesülnek ebben az Elnökségünk által adományozott elismerésben, akik Egyesületünkért vagy a családokért sok éves, kiemelkedő, rendkívüli és áldozatos munkát végeztek.

Üzenet

„A család az emberi együttélés csodás találmánya, a társadalom alapja. A családban születnek a legfontosabb szeretetkapcsolatok. A legfőbb jellemzője az ÉN helyett a MI elfogadása: a te gondod az én gondom, a te örömöd az én örömöm is. Egymás elviselése a szeretetben. Feltétele a folyamatos, a gondoskodó figyelem, amely sokféle módon veszi körül azokat, akik együtt élnek.” (Gelencsér Katalin)

Üzenet rovatunkban minden hónapban egy-egy NOE tag írja le gondolatait a családról, a gyermekvállalásról, a nagycsaládos létről.

Az önzetlen szeretet megtérül

2024.07.01.

Férjemmel mindketten nagy családból származunk, ezért viszonylag fiatalon kötött házasságunk után mindketten hasonlóra vágytunk. Abban is egyetértettünk, hogy a nagy családért hajlandóak leszünk karriert, egyéni célokat, vágyakat is alárendelni. Az orvosi diplomámat már nagy pocakkal vettem át, nem sokkal később …

Bővebben

Milyen nagycsaládosnak lenni manapság?

2024.06.01.

2005-ben házasodtunk a férjemmel, első kislányunk 2008 -ban született, Anna. Mintababa volt, később is mintagyermek és most már minta nagylány. 2012-ben Melinda, és 2014-ben Boglárka született meg. Igazi kihívás a kicsi, tükröt tart számunkra, magunkról. Kiskamasz korba lépett, melyet igyekszünk …

Bővebben

Interjú egy hétgyermekes anyukával

2024.05.01.

Miért választottátok a Nagycsaládos életet? Számunkra a család mindig is az élet legfontosabb pillére volt. Az első gyermek érkezésével ráébredtünk, hogy a szeretet és az összetartozás ereje nem csupán boldog pillanatokat hoz, hanem mélyebb értelmet ad az életnek. Úgy döntöttünk, …

Bővebben

Elnökség

Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE elnöke

Dr. Kutassy Jenő
Elnökhelyettes

Péterné Novák Krisztina
Elnökhelyettes

Görcz Gyula Csaba
Elnökségi Tag

Bak László
Elnökségi Tag

Herbert Gábor
Elnökségi Tag

Herczeg Krisztián
Elnökségi Tag

Takács-Kapot Ildikó
Elnökségi Tag

Kisné Szirtes Andrea
Elnökségi Tag

A NOE-n belül működő bizottságok

Ügyrendi Bizottságok:

Alapszabály Bizottság
dr. Márki László
dr. Kucsera Tamás Gergely
dr. Szabó Oszkár Levente

a témában jártas szakértők:
Morvayné Bajai Zsuzsanna
dr. Kutassy Jenő
dr. Hunya Áron

Ellenőrző Bizottság
Benedek Anna elnök
Ditzendy Károly Arisztid
Horváth Zoltán
Molnárné Trifusz Andrea
Petróné Nyíri Zsuzsa

póttag:
Varga József

Fegyelmi és Etikai Bizottság

Nyers György
Radnainé Filep Ildikó
Menyhártné Katona Ibolya

Noe alapította

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573