Gyakorlati információk a Kréta rendszerről

A Kréta rendszer adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a szaktárcához fordultunk javaslatainkkal, amelyre részletes választ kaptunk.

Az alábbi linken témakörönként kaphattok első kézből választ kérdéseitekre:

„A Krétával kapcsolatosan tett fejlesztési javaslatok vonatkozásában megállapítást nyert, hogy a Kréta e-Ügyintézés szoftverrendszere jelenleg is alkalmas a javaslatok megvalósítására a rendelkezésre álló funkciói, illetve kérelembenyújtási lehetőségeivel együtt az alábbiak szerint.

  1. NOE javaslata: Nyilatkozat, hogy a gondviselő, szülő adataiban elérhetőségében történt-e változás.

A Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (röviden: e-Ügyintézés) a szülők, gondviselők, osztályfőnökök, adminisztrátorok, valamint egyéb kérelmezők részére biztosítja a köznevelésben szereplő folyamatok elektronikus benyújtási és ügyintézési lehetőségét. Az e-Ügyintézés fogalma alatt számos olyan szoftvermodult (pl, kérelmek, üzenetek, étkezés, pénzügyi rendszer stb.) értünk, amely ezeknek a folyamatoknak a digitalizálását és online ügyintézését teszi lehetővé.

Az e-Ügyintézés szoftverben lehetőség van az ún. “Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése” c. kérelem benyújtására, amely adatlapján a szülő bejelentheti az intézménynek az elérhetőségi adataiban (lakcím, munkahely, napközbeni telefonszám, email cím stb.) történt változásokat.

Fontos megjegyezni, hogy a köznevelési intézmény beállíthatja azt is a rendszerben, hogy szükséges-e ezeket a kérelmeket a Szabályozott és a Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ és a KEÜSZ) igénybevételével vagy postai úton hitelesítve kell­ e beküldenie a szülőknek.

  1. NOE javaslata: Nyilatkozat alsó tagozatban, hogy hittant vagy etika órát választ.

Az e-Ügyintézésen keresztül bonyolított „Beiratkozás általános iskolába (BÁI)” folyamat során formalizált adatlapon jelölheti be a szülő, hogy hittan vagy etika órát választ. A beiratkozáskor megadott választás módosítására minden tanévben egyszeri lehetőség van. A Kréta e-Ügyintézés rendszer jelenleg nevesítve valóban nem tartalmaz ilyen módosítási kérelmet, de az e-Ügyintézési modulban van lehetőség kérdőíves kérdések kiküldésére, amit pontosan az ilyen esetekre lehet alkalmazni.

  1. NOE javaslata: A kedvezményes étkezés nyilatkozatához minden gyermek adatának a feltüntetése.

A javaslat támogatható, jelenleg fejlesztés alatt áll.

  1. NOE javaslata: Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a gyermek szerepelhet fényképeken és videókon.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a gyermekek képmásának szerepeltetése valóban szülői beleegyezésen alapul, azonban az eseti, célhoz kötött engedélyezést jelent. Az e-Ügyintézés rendszerben az „Iskolai események” funkcióban az intézménynek lehetősége van a neveléshez-oktatáshoz közvetetten kapcsolódó iskolai események létrehozására és az ehhez kapcsolódó szülői engedélykérések kiküldésére és fogadására.

A funkcióhoz kapcsolódóan lehetőség van – az esemény jellegéhez kapcsolódóan – nyilatkozat csatolására, amely tartalmazhatja a gyermek képmása szerepeltetésének engedélyezését, valamint további, az eseménnyel kapcsolatos engedélyeket is.

  1. NOE javaslata: Nyilatkozat arról, hogy igénybe veszi-e a napközi szolgáltatást.

A napközi a Kréta rendszerben tanórán kívüli foglalkozásként jelenik meg, de a gyermekeknek 16 óráig az iskolában kell tartózkodnia.

A napközi alóli felmentést az e-Ügyintézés „Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása” c. kérelem benyújtásával kezdeményezheti a szülő a Kréta rendszerben. A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell a kért felmentés kezdetét és végét, valamint indoklását is, továbbá opcionálisan csatolhatók dokumentumok is.

  1. NOE javaslata: Szülői hozzájárulás az iskolán kívüli programokhoz.

Az e-Ügyintézés rendszerben az „Iskolai események” funkcióban az intézménynek lehetősége van a neveléshez-oktatáshoz közvetetten kapcsolódó iskolán kívüli események létrehozására és az ehhez kapcsolódó szülői engedélykérések kiküldésére és fogadására.

A programban külön került megvalósításra a „Kirándulások” funkció, amelyben lehetőség van a külső helyszínen szervezett iskolai kirándulások, táborok és az ehhez kapcsolódó szülői engedélykérések kiküldésére és fogadására, továbbá az esetlegesen szükséges nyilatkozatok, dokumentumok csatolására is. A köznevelési intézmény – amennyiben rendelkezik ilyen szolgáltatással – itt is beállíthatja azt is a rendszerben, hogy szükséges-e ezeket a kérelmeket a Szabályozott és a Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ és a KEÜSZ) igénybevételével vagy postai úton hitelesítve kell-e beküldenie a szülőknek.

  1. NOE javaslata: Szülői hozzájárulása versenyen való részvételhez.

Az e-Ügyintézés rendszerben az „Iskolai események” funkcióban az intézménynek lehetősége van iskolai keretben történő, de külső helyszínen megvalósuló verseny létrehozására és az ehhez kapcsolódó szülői engedélykérések kiküldésére és fogadására.

A versenyek esetében a szülői engedélykéréshez lehetőség van különböző, opcionálisan csatolható nyilatkozatok (pl. orvosi, alkalmassági igazolás) bekérésére is. ”

 

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573