„Családbarát Önkormányzat Díj 2019” Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
„Családbarát Önkormányzat Díj 2019”
avagy; milyen is a családbarát település, AHOL JÓ ÉLNI!

 

Háttér és célok:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete első alkalommal 2006. július 11-én, a Népesedés Világnapján a pozitív példák megerősítése céljával adta ki a Családbarát Önkormányzat Díjat. Ahogy akkor, ma is azt gondoljuk, hogy a Magyarországot és egész Európát érintő demográfiai helyzet miatt kiemelkedően fontos minden olyan program, szándék, intézkedés, amely a családok biztonságérzetét növeli annak érdekében, hogy merjenek gyermekeket vállalni. Sok mindent lehet tenni a családok érdekében, ha a település vezetőinek igazán fontos az ott élő családok sorsa, jól-léte. Gyakran nem is csak anyagiakról, mindössze szervezési kérdésekről, odafigyelésről van szó. És persze arról is, hogy a település vezetése ne hivatalként, hatóságként, hanem ténylegesen a települést szolgáló testületként tevékenykedjen. Annak érdekében, hogy érezhető legyen, hogy az önkormányzat a törvények minimális szintű teljesítésén túl is értékeli a gyermeket nevelő családokat, és érdemi lépéseket is kész megtenni a település adottságaihoz és lehetőségeihez mérten. Fontosak a családbarát szolgáltatások, nyitva tartási idők, közlekedési lehetőségek, a tiszta és egészséges környezet, s még annyi sok más, amely mind a gyermekes családok életét könnyíti meg.

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be minden magyarországi település önkormányzata, a mellékelt
pályázati adatlap megfelelő kitöltésével.

Az elismerésre pályázhatnak a korábban már díjazott önkormányzatok is, hiszen a Családbarát Önkormányzat Díj nem egy örökös elismerés, hanem évről-évre újra pályázható és elnyerhető az elmúlt év intézkedései, vívmányai alapján.

A pályázatról:
A pályázat elbírálásakor a településeket nagyságuk, lehetőségeik, adottságaik alapján vizsgáljuk, így a település méretétől és gazdasági források mértékétől függetlenül pályázhatnak az önkormányzatok.
Kérjük, hogy a pályázatban röviden mutassák be a települést, kitérve néhány számadatra is (a pályázati űrlapon található), amelyben kérjük, jelezzék a megfigyelhető változásokat, tendenciákat.
A lakosság helyzetének főbb jellemzői, helyi sajátosságai: van-e munkalehetőség (rugalmas
munkaidő, részmunkaidő, home-office, stb.), hogyan lehet lakáshoz jutni (különös tekintettel a családalapítás előtt állókra, a gyermekvállalást tervező fiatalokra és a gyermeket nevelő
családokra). Milyenek a család és a munka összeegyeztethetőségének helyi lehetőségei iskolai
időben és a nyári szünetben. A gyermek és családbarát hivatali ügyintézés (rugalmas
félfogadási idő, babakocsis megközelítési lehetőség, stb.).
Kérjük, a beadott pályázat terjedelme a kitöltött adatlappal együtt ne haladja meg a 18 oldalt
(ismétlések, mellékletek nélkül). A mellékletek száma legfeljebb 5 db lehet.

A díjról és a korábbi díjazottakról a NOE honlapján érdemes tájékozódni:
https://noe.hu/csaladbarat-onkormanyzatok/

A pályázatokat a polgármester hitelesítésével kérjük beküldeni:
elektronikusan a noe@noe.hu e-mail címre,

valamint

postán tértivevénnyel a Nagycsaládosok Országos Egyesülete postacímére (1056 Budapest, Március 15. tér 8.).

Kérjük, a borítékon és a tárgymezőben a „NOE Családbarát Önkormányzat Pályázat 2019” felirat szerepeljen.

 

A pályázatok postára adásának és elektronikus beadásának határideje:
2019. június 15. (éjfél)

 

A díj szakmai elismeréssel jár, a nyertes önkormányzat használhatja a NOE Családbarát
Önkormányzat logót. Lehetőséget ad továbbá csatlakozni a European Large Families
Confederation (ELFAC) Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózatába, illetve lehetőséget nyújt a hazai és nemzetközi jógyakorlatok megismerésére, elmélyítésére is.

A díjátadóra várhatóan 2019 szeptemberében az Országházban kerül sor, melyről minden
pályázatot benyújtott önkormányzatot értesítünk a pályázati anyagban megadott
elérhetőségeken.

NOE Családbarát Önkormányzat Díj 2019 Pályázati felhívás

NOE Családbarát Önkormányzat Díj 2019 Pályázati Adatlap

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573