A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

(A cikk a NOE Levelek 335-336. számában jelent meg.)

A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete – hatályban: 2021.ápr. 21-jún.30., az igénylőre nem vonatkozó módosítással változik júl. 1-én. Tekintsük át a kormányrendelet lényegét, melynek részleteit az érdeklődők az njt.hu-n, ill. a Magyar Közlöny 2020. évi 259. számában ismerhetik meg.

Ki igényelheti a támogatást alapesetben:

 • aki legalább egy 25 éven aluli (vagy 25 évesnél idősebb megváltozott munkaképességű) vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevel (a legalább 12 hetes magzat is számít)
 • magyar állampolgár, vagy aki törvény alapján annak tekintendő
 • magyarországi saját lakóingatlannal, ill. tanya vagy birtokközpont lakáscélú épületének tulajdonjogával rendelkezik (nyaralóra nem vehető fel),
 • megváltozott munkaképességű, ill. mozgáskorlátozott személy – a részleteket ld. rendelet 2.§. 5.és 6. pontjában – magyarországi TB-jogviszonnyal rendelkezik és folyamatosan legalább 1 évnyi (akár külföldi jogviszonyt is beleszámítva) TB-jogviszonyavan legfeljebb 30 napos megszakítással (a tanulói vagy hallgatóijogviszony, a gyermekgondozási ellátás alatt vagy 12 éven aluli gyermek ápolásának idejére igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a nyugdíjas, véglegesen megállapított ápolási díj vagy gyermekek otthongondozási díja, kisadózó vállalkozó jogviszonya is beszámít), az igénylést megelőző 6 hónap alatti közfoglalkoztatás azonban az otthonfelújítási támogatáshoz szükséges TB-jogviszonyba nem számít be,
 • nincs köztartozás,
 • egyedülálló, házas, elváltvagy élettársi kapcsolatban él.

Azonos lakóhellyel rendelkező házas- és élettársak csak közösen, együttes igénylőként igényelhetik a támogatást. A TB-jogviszonyra vonatkozó feltételt elég egyiküknek, a köztartozásra vonatkozót viszont mindkettejüknek teljesíteniük kell. .

Az ingatlannal kapcsolatos kritériumok:

Olyan ingatlanra igényelhető a támogatás, amely

 • az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve tanya vagy birtokközpont
 • az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke legalább 50%-os tulajdonában van (lízingelt vagy a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlanra tehát nem vehető fel),
 • legalább egy éve az igénylő és legalább egy (egy évesnél idősebb) gyermeke lakóhelyéül szolgál, vagyis állandó lakcímük a támogatással érintett ingatlan.

Ez utóbbi feltétel alól kivétel az elmúlt egy évben tulajdonba került (pl. megvásárolt) vagy ingatlannyilvántartásba újonnan bejegyezett ingatlan. Eladott ingatlanra az új tulajdonos ismét igényelheti az otthonfelújítási támogatást akkor, ha az új tulajdonos az előzőnek nem hozzátartozója.

Az igénylésről:

A támogatást az igénylő azonos lakóingatlanra csak egy alkalommal veheti igénybe úgy, hogy a kérelem

 • december 31-ig nyújtható be,
 • az igénylő nevére szóló utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül,
 • teljes elutasítás esetén azonban az előírt határidőkön belül viszont ismételten is benyújtható.

Az igénybe vevő(k) személyére, gyermekére és az ingatlanra vonatkozó feltételeknek elég az igénylés időpontjában megfelelni.

A támogatás iránti kérelem a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen (http://www.allamkincstar.gov.hu/), postai úton vagy személyesen kormányablaknál nyújtható be, vagy az igénylők bármelyikének ügyfélkapuján is beküldhető az igénylés. Az igénylés során a vállalkozói szerződés és az anyagköltségről, illetve munkadíjról szóló számlák, valamint a számlaösszesítő mellett számos dokumentumot és nyilatkozatot is mellékelni kell, ezek listája, valamint a nyomtatványok megtalálhatók a Magyar Államkincstár honlapján: www.allamkincstar.gov.hu

Az otthonfelújítási támogatás összege

 • legfeljebb 3 millió forint lehet,
 • a támogatás összege a (nem hozzátartozói vállalkozástól származó) nem 5 %-os ÁFA-mértékkel kiállított számlákkal igazolt felújítási költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet (vagyis csak 6 milliós összeköltség esetében lehet a támogatás összege 3 millió forint),
 • aki korábbi rendelet alapján otthonfelújítási kölcsönt vett fel, mielőtt e támogatásra számítva kezdene felújításba, tájékozódjék az ilyen esetre érvényes vonatkozó részletszabályokról,
 • fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe, amelyik összességében kisebb, annak az összegét veszik alapul a támogatás összegéhez – ld. a rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében. (Ha pl. az anyagköltség 2 millió forint, akkor a 3 milliós munkadíjról szóló számlából is csak 2 milliós összeget számítanak be.)

 

A számlák rengetegféle felújítási célra elszámolhatók, de lakótér bővülésével a felújítás nem járhat, így pl. tetőtér-beépítésre vagy emelet-ráépítésre nem igényelhető.
A rendelet még számos további részletszabályt tartalmaz!

Számlák

A felújítási munkák igazolására vállalkozói szerződést, anyagköltségről és munkadíjról számlát, valamint számlaösszesítőt is be kell nyújtani:

 • a rendeletben meghatározott építési tevékenységek valamelyikére (lásd alább) a kivitelezést végző vállalkozóval január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek,
 • a felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni, együttes igénylés esetén a házastársak vagy élettársak nevére és címére kell szólniuk,
 • átutalással teljesített számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.

5%-os áfatartalmú, illetve falusi CSOK kapcsán már elszámolt vagy elszámolni kívánt számlák nem fogadhatók el, ellenben lakástakarékpénztári megtakarítás felhasználásához benyújtott és például kisadózó vállalkozó számlái viszont igen. Fontos, hogy a szerződött vállalkozó nem lehet az igénylő(k) közeli hozzátartozója, és az igénylő(k)nek nem lehet tulajdoni részesedésük vagy tisztségük a vállalkozásban.

Az anyagköltség vagy munkadíj a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet. A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében mind az anyag, mind a munkadíj olyan részletezettségű legyen („szerződött konkrét felújítási munka”), mely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. Anyagvásárlás esetén, amennyiben a számla szállítási költséget/fuvardíjat is tartalmaz, ez anyagköltségként támogatható, de külön számlán szereplő, szállítási költségre/fuvardíjra nem vehető igénybe a támogatás. A konténeres és egyéb hulladék elszállítása önállóan nem támogatható, csak abban az esetben, ha a kivitelezővel kötött megállapodásban a hulladék elszállítása is szerepel.

Elbírálás

A Magyar Államkincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el a kérelmet azzal, hogy

 • a kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, ennek legfeljebb 30 napban meghatározott időtartama az elbírálási határidőbe nem számít be,
 • a támogatás igénybevételének jogszerűségét a kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni,

Ha az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, késedelmi kamattal kell visszafizetnie.

Hitel

Azok számára, akik nem rendelkeznek a felújítások elvégzéséhez szükséges saját forrással, otthonfelújítási hitel érhető el a 641/2020-as kormányrendelet szerint, amely

 • február 1-je óta több hitelintézetnél is igényelhető,
 • a futamidő végéig államilag kamattámogatott hitelforma fix 3%-os kamattal,
 • maximális összege 6 millió forint,
 • maximális futamideje 10 év (e két paraméter mellett a kezdeti törlesztőrészlet mintegy havi 58 ezer forint),
 • jelzálogfedezetű hitel, ezért a legtöbb esetben közjegyzői és értékbecslői közreműködés szükséges hozzá, de ezek költségét a bankok állják,
 • az igénybe vett otthonfelújítási támogatás összegét a hitelből előtörlesztésként levonják, ekkor ennek megfelelően csökken a törlesztőrészlet.

Fontos, hogy az otthonfelújítási hitel felvétele esetén a folyósítást követő 1 éven belül be kell mutatni a hitelnyújtónak a kifizetett számlákat vagy azok másolatát, az igénybe vett otthonfelújítási támogatásnak pedig el kell érnie a felvett hitelösszeg 25%-át, és a támogatásról szóló okiratot 2022. december 31-étől számított 150. napig ki kell állítania a Magyar Államkincstárnak. Ellenkező esetben (visszamenőleg is) elvész a kamattámogatás.

A fentiek csak az alapeseteket tartalmazhatják, bármiféle elköteleződés előtt hiteles forrásból alaposan tájékozódjunk!

 

Minden kedves családnak sok sikert és szép, megújult otthont kívánunk!

Források: njt.hu, a Magyar Közlöny 2020.évi 259. száma, portfolio.hu

 

Dr. Tóth Brigitta

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573