A nagycsaládosok autóvásárlási támogatásáról (2. rész)

Folytatjuk azt a gondolatmenetet, amin az előző részben elindultunk a nagycsaládos gépjármű-vásárlási támogatás részleteinek érthetővé tétele érdekében. Már sokan éltek a lehetőséggel, hogy régebbi családi autójukat a rendkívüli állami támogatás segítségével régi autójuk beszámításával cseréljék újra.

A kedvezmény célja a nagycsaládok személygépkocsihoz való hozzájutásának támogatása az állam részéről. Ezúttal a támogatás igénylésének menetét részletezzük.

A nagycsaládos személygépkocsi-szerzési támogatás igénylésének menete a 45/2019.(III.12.) kormányrendelet alapján:

Az úgynevezett szerzési támogatás iránti kérelemben kell feltüntetni az alábbiakat:

 • milyen összegben kívánja igénybe venni a szerzési támogatást a jogosult nagycsaládos – ez (max.) 2,5 millió Ft, de a bruttó vételárnak legfeljebb 50 %-a lehet (ha az autó bruttó vételára 6 millió Ft, akkor ebből 4,5 milliót a vevőnek kell állnia, ha viszont az autó bruttó vételára 4 millió Ft, akkor a legfeljebb 50 %-os korlát szerint a szerzési támogatás csak 2 millió lesz),
 • a megvásárolandó 7 üléses autót adásvételi vagy lízingszerződés keretében szeretné-e megvenni (egy összegben kifizetni az autót, vagy részletekben kívánja törleszteni azt)
 • az adóazonosító jelek feltüntetése (az igénylőé, a támogatással érintett személy, valamint a szerzési támogatásnál figyelembe venni kívánt gyermekeké)
 • a jogosultsági feltételek fennállásának feltüntetése

Csatolni kell a szerzési támogatási kérelemhez az alábbiakat:

 • az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes körű (két tanús) magánokiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak,
 • teljes körű (két tanús) magánokiratba foglalva a hozzájárulását ahhoz, hogy a Kincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából és időtartamára az illetékes hatóságtól a szükséges adatokat és okiratokat beszerezze és az azokban foglalt személyes adatokat kezelje,,
 • igazolást arról, hogy az autót a törvényi előírásnak megfelelő feltételek között, vagyis csak magáncélra használja majd, az üzembentartói jogot nem engedi át más személynek (továbbá a gépkocsi 3 éven belül nem idegeníthető el, a jármű kategóriájának és a szállítható személyek számának megváltoztatása nem engedélyezhető),
 • amennyiben a 3. gyermek még magzat, úgy e tényről a várandósság 12. hetének betöltését igazoló várandósgondozási kiskönyv másolatát orvosi igazolást is,a személyazonosító okmányt személyes kérelembenyújtás esetén elegendő csak bemutatni.

 

A támogatási eljárásokban a Magyar Államkincstár központi szerve jár el.

 

A benyújtás módjai, lehetőségei:

 • a Kincstár honlapjáról letöltött formanyomtatványon postai úton beküldve – ezt honlapjáról letölthet
 • személyesen a Kincstár ügyfélszolgálatainak egyikén
 • a Kormányablakokban.

A teljes ügyintézés illetékmentes, ingyenes.

A szerzési támogatás felhasználásáról:

Csak amikor a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat véglegessé vált, akkor szerezhető meg a kérelmezett autó.

Akár adásvételi szerződéssel, akár pénzügyi lízingszerződéssel történik a gépjármű megvásárlása, a vásárlásnak a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat (továbbiakban: „a határozat”) kiállításától számított 6 hónapon belül az adásvételi vagy lízingszerződésnek létre kell jönnie, ellenkező esetben a támogatás nem folyósítható.

Az autókereskedés vagy az igénylő az adásvételi szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés egy példányát megküldi a Magyar Államkincstárnak. A Kincstár a szerzési támogatás összegét ennek az iratnak a beérkezését követő 15 napon belül utalja át az autókereskedőnek. A gépkocsit ekkor lehet átvenni.

Fontos! A szerződésben a támogatásnak a fentiek szerint jogszerű  összegét fel kell tüntetni!

Ha az igénylő a határozat véglegessé válása előtt vásárolja meg az autót, a támogatás nem folyósítható!

A szerzési támogatás felhasználása minden esetben az autókereskedővel kötött adásvételi szerződés vagy a lízing keretében történik, készpénzt az igénylő nem kap.

Az adásvételi szerződést, illetve pénzügyi lízingszerződést a támogatás igénylőjével kell megkötni.

A kereskedő köteles a gépjárművet ellátni az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját honlapján közzétett „Családbarát Magyarország” logóval. Ezt a logót az igénylő köteles a szerzéstől számított 3 évig az autón ugyanott tartani.

A következő számunkban a szerzési támogatás felhasználási feltételeiről, valamint a visszafizetési kötelezettsége eseteiről írunk.

Sikeres autóvásárlást kívánunk minden nagycsaládnak!

 

Tóth Brigitta

További információk

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573