NOE REZSI KISOKOS

Kedves Családok!

Nagyon sokan fordultatok hozzánk rezsi ügyben. Szeretnénk most néhány olyan, az eligazodást segítő ajánlással élni, amelyekről szakértőkkel folytatott beszélgetéseken értesültünk.

Reméljük, sikerül közérthetővé tennünk az új szabályozásokat ezzel is megkönnyítve számotokra az előttünk álló időszakot.

Üdvözlettel,

NOE szakértők

Nagycsaládos gázártámogatás

Kik jogosultak a nagycsaládos gázártámogatásra?

Jogosultság: a nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok támogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, azaz a gázóra a kedvezményre jogosult nevén van.

Azok a családok, ahol olyan gyermek él, aki felsőfokú tanulmányokat folytat, jövedelemmel nem rendelkezik és nem jár utána családi pótlék akkor jogosultak a kedvezményre, ha a szülő kéri a gyermek figyelembe vételét.

Ennek menete:

 • nappali tanulói hallgatói jogviszony igazolás beszerzése
 • kérelem családi pótlék megállapítására nyomtatvány kitöltése.

A kitöltésnél a II/12. pontnál a beszámítás jogcíme alatt, a b) pontot – aki köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik – kell bejelölni.

Amikor megszületik ez a határozat, akkor lehet kérni a nagycsaládos támogatásra való jogosultság megállapítását, ami egy újabb határozat lesz.

A nagycsaládos gázártámogatás igénybevételének menete

 • Aki még nem részesül a nagycsaládos gázártámogatásban, annak be kell nyújtania az kérelmet az illetékes kormányhivatalnál vagy kormányablakban, legegyszerűbb elektronikus formában.
 • Akinek már korábban megállapították a jogosultságát és nincs változás a korábbi igényléshez képest, annak nem kell újra igényelni.
 • Abban az esetben, ha változás történt, pl. újabb gyermek született, vagy megváltozott a fogyasztási hely címe, annak úgynevezett változásbejelentést kell tennie.

Amit a villanyról tudni kell

 • Mindenképpen érdemes élni augusztus 15-ig a mérőállás bediktálásának lehetőségével annak, akinek az eddig kiszámlázott és mérőóra állása között nagyon nagy a különbség (azaz lényegesen kevesebbet fizetett, mint amit fogyasztott).
 • Ez a diktálás egy extra lehetőség a lakosság számára, de az éves leolvasás időpontján nem változtat, az mindenkinek más-más időpontban van.
 • Aki átalányt fizet, azoknak az előző éves mértékadó fogyasztást veszi alapul a rendszer. Ez minden évben korrigálásra kerül az éves fogyasztás elszámolásakor, azonban ha valaki tudja, hogy x % energiát fog most megtakarítani, akkor lehetősége van a mértékadó éves fogyasztást csökkenteni.
 • A szakemberek a valós fogyasztáson alapuló átalány fizetés választását javasolják, mert így minden hónapban beszámításra kerül az átlagfogyasztás alatti kedvezményes ár és kiszámíthatóbbá válik a kiadás.
 • Tudjuk, hogy terheltek az ügyfélszolgálatok, ezért annak, akinek nem sürgős az ügyintézés, érdemes megvárni az első nagy hullámot és csak utána keresni az ügyfélszolgálatokat.
 • A családok, sőt az ország sem volt még ilyen helyzetben, mint a mostani. Újfajta stratégiákat, újfajta helyzetértékelési metódusokat és megoldásokat követel tőlünk ez a helyzet.

Társasházak

A kormányrendelet szerint a társasházak esetében:

 • Lakossági fogyasztóként egyetemes szolgáltatásra jogosult az a 20 m3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépület, amelyben a  műszakilag megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az  épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • A  társasház, lakásszövetkezet a kedvezményes földgázmennyiségen felül többlet földgázmennyiségre jogosult. Ezt a többletkedvezményt a  rendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség és a  lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.
 • Az így meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a  társasháznak, lakásszövetkezetnek kell nyilatkoznia a szolgáltató részére a  lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról.
 • A szolgáltató az így meghatározott kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza időarányosan. A  2022. szeptember 30-ig beérkező nyilatkozatok esetében a meghatározott kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1. napjától kell figyelembe venni.

Hőszivattyúval rendelkező háztartások

Az eredetileg meghatározott, korlátlan fogyasztásig fennáll a hőszivattyú működtetésének tarifája (a B GEO nevű árszabás), így ott a kedvezményes ár (36 forint) marad érvényben.

 

Javaslatok tűzifával fűtőknek

Megkerestük Zambó Péter erdőkért felelős államtitkárt, és vele egyeztetve az alábbiakat javasoljuk:

 • Lesz elegendő tűzifa (tudjuk, hogy sokaknak az adja a biztonságérzetet, ha már ott van a saját kertben, lehet, hogy ez őszre valósul meg, de lesz!). A fakitermelések augusztus végén indulhatnak újra.
 • A magyar állami erdőgazdaságok tavasz óta nem emeltek árat. Lehetőség van közvetlenül náluk fát rendelni, javasoljuk is, hogy éljetek ezzel. Valós áron, valós mennyiséget fogtok fát kapni, ebben biztosak lehettek. Az erdőgazdaságok előre sorolják a lakossági igényeket.
 • A másik lehetőség a tuzifatokosan.nebih.gov.hu/kereses oldal, ahol nagyon egyszerűen kereshettek olyan tüzépeket és fakereskedőket a környéketeken, amelyek biztosan tisztességesen járnak el, ebben a nehéz helyzetben is.
 • Javasoljuk továbbá, hogy olyan kereskedőket válasszatok, akik nem mázsára, hanem köbméterre adják a tűzifát.
 • Az állami erdőgazdaságoknál lehetőség van gallyfa gyűjtésére is, ehhez azonban előzetes megkeresés és egyeztetés szükséges. Óva intünk mindenkit attól, hogy különösen a védett területen csak úgy elkezdjen gyűjteni.

 

Köszönjük, ha véleményetekkel, észrevételeitekkel tovább segítitek a munkánkat, folyamatosan egyeztetünk, amit tudunk, megteszünk!

Kardosné Gyurkó Katalin

a NOE elnöke

NOE REZSI KISOKOS letölthető formátumban

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573