Munkajogi kérdések KARANTÉN idején

A NOE Levelek Érdekvédelmi rovatának teljes cikke

Az élet úgy hozta, hogy most egy előre be nem tervezett témáról kell írnom, hiszen azzal segítünk legtöbbet, ha aktuálisak vagyunk, és a tájékoztatással megelőzzük kérdéseiteket.

A Kormány 2020. március 18-án kihirdette a 47/2020-as kormányrendeletet, amelyben fontos pont a 6. § (4) bekezdése, amely lehetővé teszi a munkáltató és a munkavállaló számára, hogy bármely munkajogi kérdésben eltérjenek a munkajogi szabályozástól, ha erről egymással meg tudnak egyezni. Ez különleges lehetőség arra, hogy a bérezés, távmunka, munkabeosztás, szabadság stb. kérdésében lehetséges és jogszerű legyen az egyedi megegyezés. Ezeket természetesen célszerű írásban is rögzíteni, amelynél – hangsúlyozottan javaslom – aláírás előtt körültekintően mérlegeljünk!

Figyelem! Közös megegyezésnek minősülhet az is, ha a munkáltató a munkavállalóval aláíratja az általa már elkészített dokumentumot. Mindig olvassuk el, és gondoljuk át, mit írunk alá!

A közös fellépés mindig eredményesebb! Ha van rá módunk, az egyéni fellépés helyett, az adott munkahely szakszervezetével, üzemi megbízottjával egyeztetve közösen lépjünk fel. Ez azért is lehet nagyon hasznos ebben a rendkívüli helyzetben, mert az egyes jogi esetek mérlegelése bírói döntés kérdése, amire jelen helyzetben – ítélkezés hiányában – időben nem történhetne megoldás.

Vegyünk sorra néhány sokakat érintő kérdést, amelyeknél válaszaink a tipikus esetre vonatkoznak:

 1. Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a koronavírus kapcsán kialakult helyzetben, mit tehetek munkavállalóként?

A munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeit.

Ennek tartalma mindig egyedi kérdés. Jelentheti a munkáltató kötelezettségét arra, hogy tájékoztatást adjon ki a munkavállalói körében a kialakult járványügyi helyzetről, az ennek kapcsán bevezetett intézkedésekről, az esetleges munkaszervezési változásokról. Fertőtlenítőszerek kihelyezését rendelheti el, valamint pl. maszkok, védőkesztyűk használatát, kiosztását, valamint akár otthoni munkavégzést rendelhet el.

 1. Köteles vagyok-e tájékoztatni főnökömet, ha vírusos tüneteket észlelek magamon?

Feltétlenül igen. Munkavállalóként is tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terhel. Ez természetesen, a munkatársaink és a saját magunk védelmét is szolgálja.

 1. Milyen részletességig kezelheti a munkáltató a munkavállaló egészségügyi adatait?

A munkáltató munkavállalókra vonatkozó adatkezelésének meg kell felelnie az adatvédelmi szabályoknak. A munkavállaló egészségügyi adatainak kezelését a munkáltató egy a munkavállaló számára megismerhető és mindenkor hozzáférhető adatvédelmi tájékoztatóban köteles rögzíteni.

Fontos, hogy semmilyen okból nem kérheti a munkáltató a munkavállaló teljes kórtörténetét, sem a teljes egészségügyi dokumentáció bemutatását. A munkavállaló kizárólag az adott esetre vonatkozó háziorvosi (vagy szakorvosi, kórházi) igazolást köteles bemutatni.

 1. Kötelezhetik-e a munkavállalót otthoni munkavégzésre?

Igen. Ilyenkor csak a munkavégzés helye változik meg, a munkaidő, munkabér tekintetében az eredeti szerződés szerinti szabályok az irányadók.

 1. Amennyiben otthoni munkavégzés elrendelésére került sor, kinek kell gondoskodnia a szükséges munkaeszközökről?

Ez kérdéses lehet, hiszen nincs mindenkinek megfelelő laptopja, internet-hozzáférése vagy egyéb szükséges irodai eszköze. Erről feltétlenül egyeztetniük kell a feleknek, sőt az otthoni munkavégzés megkezdése előtt egy szabályzatot kell készíteniük, melyben rögzíteni kell az alábbi részleteket:

 • milyen eszközzel dolgoznak, dolgozhatnak a munkatársak home office elrendelése esetén
 • milyen idősávban vagy kötetlen munkaidőben kell-e dolgozniuk a munkavállalóknak
 • hogyan ellenőrzi a munkáltató a munkavégzést (itt ismét nagyon fontosak az adatvédelmi kérdések)
 • mely munkavégzéssel kapcsolatos, indokoltan felmerülő külön költségeket, és milyen ütemezésben téríti meg a munkáltató a munkavállalónak (ilyenkor érdemes akár egy konkrét összeget megjelölni).

Az otthoni munkavégzés alatt munkabér jár.

 1. Áthelyezés, más munkafeladat, más munkakörbe való átsorolás lehetséges -e?

Igen. Azonban ez is egy olyan szabály, amelytől most a különleges jogrend miatt közös megegyezéssel el lehet térni. Akit áthelyeznek, erre egy naptári évben maximum 44 munkanapig vagy 352 munkaóra erejéig kerülhet sor. Alapbérére a munkavállaló minden esetben jogosult. Az áthelyezés alapvetően munkáltatói döntés, kivéve azon néhány esetben, amikor a munkavállaló beleegyezése is szükséges:

 • a várandósság megállapításától (bejelentésétől) a gyermeke 3 éves koráig
 • gyermekét egyedül nevelő szülő a gyermeke 16 éves koráig
 • hozzátartozó gondozása esetén
 • legalább 50%-os egészségkárosodás esetén
 1. A megfertőződéstől való félelemből megtagadhatja-e a munkavállaló a munkahelyre való bejárást?

Sajnos nem tagadhatja meg, be kell járnia. Ellenkező esetben a munkáltató felmondhat, sőt, akár azonnali hatályú felmondással is élhet.

Ha esetleg kiderül, hogy egyik kollégájuk megfertőződött, és a munkavállaló kontaktnak minősülve házi karanténba kényszerül, jogszerűen tagadja meg a bejárást.

 1. Aki otthonról nem végezhető munkát végez, fenyegetheti-e az a veszély, hogy kényszerszabadságra vagy fizetés nélküli szabadságra küldik?

Jogi kategóriaként fizetett és fizetés nélküli szabadság létezik, „kényszerszabadság” nincs.

Fizetett szabadság: normál helyzetben ennek nagy részével a munkáltató rendelkezik, a munkavállaló csak 7 munkanapról dönthet szabadon, a szabadságot 15 nappal megkezdése előtt közölni kell a munkavállalóval, amelytől azonban rendkívüli helyzetben, mint pl. a jelenlegi veszélyhelyzet is, közösen eltérhetnek. Ha pl. a munkavállaló aláírja a szabadságot kiadó papírt, az közös megegyezésnek minősül.

Fizetés nélküli szabadság: ezt elvileg nem lehet egyoldalúan elrendelni, hanem a munkavállaló kérheti, bizonyos feltételek esetén (pl. kisgyermeket nevel, hozzátartozót ápol, gondoz stb.)

 1. Ha a munkáltató nem tud munkát adni:

Járványhelyzetben előfordulhat, hogy csökken a munka vagy rövidebb-hosszabb időre akár teljesen meg is szűnik. Ilyen esetben lépnek fel az ún. „állásidő” szabályai. Ez azt jelenti, hogy állásidő alatt a dolgozót alapbér illeti meg. Ez az idő teljesített munkavégzésnek számít, s ekkor az egyébként járó pótlék is megilleti a munkavállalót.

Ha azonban valamilyen „elháríthatatlan külső ok miatt” nem tud a munkáltató munkát adni a munkavállalónak, akkor már nem kell bért fizetnie.

Pillanatnyilag nincs törvényi meghatározás arra, hogy mit jelent pontosan az „elháríthatatlan külső ok”.

Nem biztos, hogy a veszélyhelyzet és az ezzel kapcsolatos rendelkezések gazdasági stb. következményei minden esetben külső elháríthatatlan okot teremtenek.

A kormányzati bejelentések következményei feltehetően kimerítik az elháríthatatlan külső ok kategóriáját, hiszen ezek napról-napra változnak, és így jellemzően nem lehet előre felkészülni arra, mi fog következni. Ilyen esetben tehát nem jár díjazás a munkavállalónak.

 1. Csökkenthetik-e a munkaidőt és a bérezést a munkáltatók?

Igen, mivel a munkáltató módosíthatja a munkaidő-beosztást, ezért módosulhat a bérezés is. (Ilyen esetekre – amennyiben képzést, továbbképzést rendel el a munkáltató – támogatást vehet igénybe a munkáltató, ami enyhítheti azt a veszélyt, hogy a gazdasági tevékenységét megfelelő a munkavállalók hiányában veszélyhelyzet megszűnése után sem tudja folytatni. A képzés, továbbképzés első hónapja a munkavállaló számára ingyenes, a többire 95 %-os támogatás jár, illetve 55 éves korig diákhitel vehető fel. A részleteket ld. az njt.hu-ról letölthető 2012. évi 1. kormányrendeletben.)

 1. Mit tehet az a szülő, aki nem tudja kire hagyni az iskolás gyermekét, miközben az iskolák, óvodák, bölcsődék bezártak, megtagadhatja-e a munkába járást?

Jelenleg, mint tudjuk, határozatlan ideig zárva vannak ezek az intézmények, és otthoni online oktatás folyik. Mivel azonban szülői igény alapján megszervezik a gyermekek napközbeni kiscsoportos felügyeletét, így a kisgyermekes munkavállalók „elvileg” nem mentesülnek a munkavégzés alól. Mindemellett célszerű egyeztetni (annál is inkább, mert otthon tartózkodó gyermekek mellett rendszerint csak az alvásidejükben lehet otthonról dolgozni).

A munkáltató joga mérlegelni, hogy fennáll-e a különös méltánylást érdemlő helyzet, amire tekintettel távol szabad maradni a munkahelytől.

Munkabér nem jár arra az esetre, amikor a munkavállaló a fenti, különös méltánylást érdemlő helyzet folytán nem végzett munkát.

FELTÉTLENÜL próbáljunk meg egyeztetni!

A későbbiekben többek között az alábbi témákról írunk:

 • Ha az iskola megszervezi ugyan az ügyeletet, de félünk a gyermekünket járvány idején közösségbe engedni (akár amiatt, mert házi karanténba került valamelyik bejáró gyermek családtagja, akár mert idős vagy kiemelt egészségi kockázatú családtagunkat féltjük), vajon megtagadhatjuk-e a munkavégzést?
 • Karanténba került munkavállaló kaphat-e fizetést vagy táppénzt, illetve felmondhatnak-e neki?

 

dr. Tóth Brigitta

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573