Ignacio Socías

Nemzetközi kapcsolatokért Felelős Igazgató
Nemzetközi Családfejlesztési Szövetség (IFFD)

Ignacio Socias, a Nemzetközi Családfejlesztési Szövetség (IFFD) Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Igazgatója, egy olyan ernyőszervezeté, ami több, mint 250 Családsegítő Központot működtet 70 országban, évente több, mint 90 000 embernek segít, és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának (ESCOS) tanácsadójaként abba a 3%-ba tartozik, akikkel nem csak speciális, hanem általános ügyekben is konzultálnak. Munkakörébe tartozik a tervezés, csapatkoordináció, és a tevékenységek irányítása az ENSZ, ECOSOC, UNICEF, ENSZ Női és egyéb tagozataiban, míg az Európai Unióban kutatásokban és azok ismertetésében vesz részt, valamint tárgyal és közvetít az Európai Parlament tagjai, szervezetei, helyi, regionális és nemzeti kormányai között, ahol a Szövetség működik, rendszeresen beszámol családpolitikai kutatások eredményeiről és működő gyakorlatokról, valamint bizonyítékokon alapuló, eredményorientált konzultációkat tart.

Az előadás tartalma

Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Keretrendszere, melyet öt évvel ezelőtt minden kormány aláírt, egyértelműen kijelöli a jövő útját a Fenntartható Fejlődési Célokon keresztül. A szegénység felszámolása, az egészséges életvezetés kialakítása, a mindenkire kiterjedő igazságos és minőségi oktatás, valamint a nemek közti egyenlőség mind része ennek a keretrendszernek. A kérdés az, hogy hogyan lehet megvalósítani ezeket a célokat.

Az igazi holisztikus megközelítés alapján a legjobb válasz, amit adhatunk, az a család. A család, mint egység, bizonyíthatóan a legfőbb közvetítője a társadalmi fejlődésnek, és egyben a fenntartható települések/ közösségek sikerének kulcsa. Éppen ezért, jól meg kell vizsgálni, hogy a családoknak milyen lehetőségei lehetnek a változtatásra, hiszen csak így tudjuk a család szerepének fontoságát átadni a következő generációk számára.

A pandémia jól rámutatott arra, hogy jelen társadalmunk közel sem olyan ideális, mint gondoltuk, főleg az egyenlőség, szabadság és az ökológia terén. A munkaerőpiac idejétmúlt, mert sokszor nem teszi lehetővé a nőknek, hogy anyák is lehessenek, az oktatási rendszer is elavult, mert sokszor a képzések nincsenek szinkronban a munkalehetőségekkel, a társadalmi, gazdasági és politikai rendszerek felett is eljárt az idő, mert amikor sikerül legyőzni a hagyományos értelembe vett szegénységet, egyszerre még nagyobb szegénységet eredményezünk, egy másfajtát, az idő és érzelmi szegénységet, amire pedig nagyon nagy szüksége van mindenkinek.

Úgy vélem, a családpolitikában is új trendek kellenek, melyek a következő négy fő alapelvre épülnek:

  • Rugalmas munkafelételek. Megtapasztalhattuk, hogy a távmunka sok esetben megoldás lehet a munka és család közötti egyensúly elérésében, mindemellett segíthet abban, hogy a munkavállaló jobban beilleszkedjen a munkahelyi közösségbe, egyúttal pedig hely, idő és költség kímélő a munkáltatónak is.
  • Felelősségteljes otthoni munkamegosztás. Rugalmasabb munkamegosztás mellett a nőknek nem egyedül kellene szembenézniük azzal a háromszoros teherrel, hogy úgy dolgoznak, mint a férfiak, gyereket nevelnek és vezetik a háztartást, ha az édesapák is több időt töltenének otthon.
  • Generációk közötti szolidaritás. A világjárvány kitörése a legsérülékenyebb társadalmi csoportokat sújtotta leginkább, különösen az időseket, a fogyatékossággal élőket és a krónikus betegséggel küzdőket, de a fiatalok és a veleszületett betegséggel élőket is sok helyen érintette. A közvetlen egészségügyi hatásai mellett, a járvány sokakat szegénységbe, diszkriminációba és elszigeteltségbe taszított. Fontos, hogy újjáépítsük a generációk közötti kötelékeket, és gyakorlati módszerekkel bizonyítsuk, hogy minden emberélet egyformán fontos.
  • Fenntarthatóság. Ne felejtsük el, hogy ez a fogalom eredetileg a Brundtland Bizottságtól származik, és jelentése szerint „olyan fejlődés, ami kielégíti a jelen kor szükségleteit anélkül, hogy megfosztaná a jövő generációt attól, hogy ők is kielégíthessék a szükségleteiket.” Óvnunk kell a bolygónkat, meg kell védenünk a lakóit és embertársainkat.

Támogatók

Széchenyi 2020

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2016-00573