Nagycsaládosok Országos Egyesülete

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) országunk egyik legnagyobb hagyományokkal, tapasztalatokkal rendelkező civil szervezete.

A NOE alapszabályban rögzített céljai

 • az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése

 • a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata

 • felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek

A NOE rendes tagjai lehetnek, akik

 • saját háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel

 • egyetértenek az Egyesület céljaival és feladataival, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában


A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család.

A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól függetlenül tevékenykedik.

A NOE tevékenysége felöleli az emberi élet szinte minden területét.

Érdekvédelmi munkánk során kapcsolatban állunk mindazon állami szervezetekkel, intézményekkel, kormányzati szervekkel, amelyek a családpolitikát, a szociálpolitikát, esélyegyenlőségi politikát, foglalkoztatási politikát, az oktatást, a gazdasági és pénzügyeket irányítják, és igyekszünk a törvényhozást véleményükkel, javaslatainkkal segíteni.

Törekszünk arra, hogy jelen legyünk azokban a civil testületekben, amelyek szintén hatással lehetnek a törvényhozásra.

Érdekeink védelme mellett az a meggyőződés vezet minket, hogy a nagycsalád nem teher és probléma a társadalom számára, hanem éppen a megoldás sokféle gondunkra.

Érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységünk egyik eleme az ingyenes tanácsadó és segítségnyújtó szolgálatok működtetése. Ezt a célt szolgálja telefonos információs rendszerünk, a NOE-FON.
Évente három nagyobb rendezvényünk van, amelyeken általában több ezer fő vesz részt.
 • a Regionális Családi Napok célja az egyesületi élet erősítése, lehetőség a régión belül élő családoknak egymás megismerésére,

 • az Őszi Találkozó célja a család, mint érték felmutatása, a közösségi élet erősítése

 • Karácsonyi ünnepségünk a család, a születés fontos üzenetét hordozza.A NOE kiadványa a NOE Levelek.
Ebben:
 • tájékoztatunk az egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktuális törvényi tudnivalókról

 • bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat

 • hasznos információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára
A NOE Leveleknek évente 10 száma jelenik meg.