Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály

4. §
AZ EGYESÜLET TAGJAI

(1)  Az Egyesület tagja
      a.) rendes,
      b.) tiszteletbeli,
      c.) pártoló tag lehet.

(2)  Az Egyesület rendes tagja lehet
      a.) mindenki, aki saját háztartásában legalább három gyermeket nevel vagy nevelt fel, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel,és vállalja az Egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést,valamint vállalja és teljesíti a tagdíj rendszeres megfizetését., illetve mindezen személyek kiskorú vérszerinti,örökbefogadott, nevelt vagy saját háztartásban gondozott gyermeke.